2007-07-13 Cykl festynów TBS

Nasza firma była producentem cyklu festynów Towarzystwa Budownictwa Społecznego.